KLEI
NE

LETTERS

Het onderstaande is van toepassing op de website timeframeprojecteindhoven.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en privacyvoorwaarden. 

Disclaimer
Timeframeprojecteindhoven.com is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van de op de Website aangeboden informatie. Zo zijn de teksten en afbeeldingen op de Website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie van de Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Timeframeprojecteindhoven.

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Desondanks kunnen zich toch onjuistheden voordoen. Wij verzoeken u om onjuistheden door te geven aan ons. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud van de Website ontleend worden. Timeframeprojecteindhoven garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert.

timeframeprojecteindhoven.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op deze website.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van timeframeprojecteindhoven.com.

Privacyverklaring
timeframeprojecteindhoven.com bewaart geen cookies van u als bezoeker.

 De informatie en portretten op deze website zijn tot stand gekomen met uitdrukkelijke toestemming van de geportretteerden. timeframeprojecteindhoven.com is hiermee gevrijwaard van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger. 

De getoonde personen hebben het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om toestemming in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar timeframeprojecteindhoven@gmail.com. Timeframeprojecteindhoven verwijdert de informatie dan van haar website en instagram, maar dit geldt niet voor reeds gepubliceerde portretten op andere media of voor overgenomen informatie door derden. Iedere verantwoordelijkheid hiervoor is uitgesloten.